Program 2023

PROGRAM 2023

Nedeľa/Sunday 6. august 2023

Kostol povýšenia Sv. kríža/ The Exaltation of the Holy Cross Church

19:30 hod. / 7:30 p.m.

Vstupné dobrovoľné / Voluntary entrance fee

organ: David di Fiore / USA - SK


Nedeľa/Sunday 13. august 2023

Kostol povýšenia Sv. kríža/ The Exaltation of the Holy Cross Church

19:30 hod. / 7:30 p.m.

Vstupné dobrovoľné / Voluntary entrance fee

organ: Patryk Podwojsky / PL


Nedeľa/Sunday 20. august 2023

Kostol povýšenia Sv. kríža/ The Exaltation of the Holy Cross Church

19:30 hod. / 7:30 p.m.

Vstupné dobrovoľné / Voluntary entrance fee

organ: Aleš Nosek / CZ


Nedeľa/Sunday 20. august 2023

Kostol sv. Gála v Žaškove / St Gallus Church in Žaškov

15:00 hod. / 3:00 p.m.

Vstupné dobrovoľné / Voluntary entrance fee

organ positive: Susana Lastra/ ES

Koncert starej hudby na organe Martina Podkonického z roku 1740 / Concert of early music on Martin Podkonicky organ from 1740


Nedeľa/Sunday 27. august 2023

Kostol povýšenia Sv. kríža/ The Exaltation of the Holy Cross Church

19:30 hod. / 7:30 p.m.

Vstupné dobrovoľné / Voluntary entrance fee

Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA

MICHAL STAHL, zbormajster

VLADIMÍR KOPEC, organ

Duchovná hudba M. & J. Haydna a W. A. MozartaZmena programu vyhradená / Program change reserved

Create your website for free!