Organ Žaškov

Organ Žaškov

Organový pozitív Martina Podkonického  z roku 1740 (reštaurovaný Dielňou Bies v roku 2014)

Kostol sv. Gála v ˇŽaškove, okr. Dolný Kubín


Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)

Copula maior 8´

Copula minor 4´

Principal 2´

Quinta 1 1/3´

Tremulant

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Create your website for free!