KONTAKT

TRIBUS MUSICAE
Parašutistov 4 Trnava 91701
Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.
info@tribusmusicae.sk
IČO: 42164290
Číslo účtu: 2927850229/1100 (Tatra banka, a.s.)

MATEJ BARTOŠ

kofestival@gmail.com
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín
Kohútov sad 1753/2
026 01 Dolný Kubín

Create your website for free!